Muziektheorie Momenteel is Klabam bezig met de de ontwikkeling van interactieve leermiddelen voor het theorieonderwijs aan muziekvakopledingen (conservatoria en muziekscholen). Interactieve leermiddelen zijn hier bij uitstek voor geschikt - ze kunnen leerlingen dieper inzicht in muzikale structuren bijbrengen, daar waar traditionele leermiddelen vaak hun doel voorbijschieten. Meer...

DanceVenture Voor Dansgroep Kriztina de Châtel realiseerde Klabam (met enkele anderen) de webgame 'DanceVenture' - een educatieve game met als doel een breed publiek kennis te laten maken met een aantal principes van de moderne dans. Meer...

 


Klabam legt zich toe op het uitdokteren en realiseren van diverse soorten interactieve applicaties. Klabam gaat er daarbij vanuit dat een diepgaand begrip van de relatie tussen mens en technologie van essentieel belang is.

info@klabam.nl